API Dökümantasyonu

[ Temel URL: http://https://jupiter.omlira.com/api ]

Bu API uygulamalarını Etherscan'den Blockscout'a geçirmek isteyen geliştiriciler için sağlanmaktadır. GET ve POST isteklerini destekler.

Account ?module=account

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: eth_get_balance

address *gerekli

string (sorgu)

The address of the account.

block

string (sorgu)

Either the block number as a string, or one of latest, earliest or pending latest will be the latest balance in a *consensus* block. earliest will be the first recorded balance for the address. pending will be the latest balance in consensus *or* nonconcensus blocks.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

id
string
example: "1"
jsonrpc
string
example: "2.0"
result
string
example: "767969"

}

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: balance

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying Accounts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
wei
example: "663046792267785498951364"
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: balancemulti

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying Accounts. Separate addresses by comma. Maximum of 20 addresses.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[AddressBalance]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

AddressBalance {

address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
balance
wei
example: "663046792267785498951364"
stale
boolean
example: true

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: pendingtxlist

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying Accounts.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Transaction]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Transaction {

blockHash
block hash
example: "0xd3cabad6adab0b52eb632c386ea194036805713682c62cb589b5abcd76de2159"
blockNumber
block number
example: "34092"
confirmations
confirmations
example: "6005998"
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
cumulativeGasUsed
gas
example: "122261"
from
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
gas
gas
example: "122261"
gasPrice
wei
example: "663046792267785498951364"
gasUsed
gas
example: "122261"
hash
transaction hash
example: "0x9c81f44c29ff0226f835cd0a8a2f2a7eca6db52a711f8211b566fd15d3e0e8d4"
input
input
example: "0x797af627d02e23b68e085092cd0d47d6cfb54be025f37b5989c0264398f534c08af7dea9"
isError
error
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
ok
"1"
error
nonce
nonce
example: "0"
timeStamp
timestamp
example: "1439232889"
to
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
transactionIndex
transaction index
example: "0"
txreceipt_status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok
value
wei
example: "663046792267785498951364"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: txlist

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying Accounts.

sort

string (sorgu)

A string representing the order by block number direction. Defaults to descending order. Available values: asc, desc

startblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the starting block number.

endblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the ending block number.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

filterby

string (sorgu)

A string representing the field to filter by. If none is given it returns transactions that match to, from, or contract address. Available values: to, from

starttimestamp

unix timestamp (sorgu)

Represents the starting block timestamp.

endtimestamp

unix timestamp (sorgu)

Represents the ending block timestamp.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Transaction]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Transaction {

blockHash
block hash
example: "0xd3cabad6adab0b52eb632c386ea194036805713682c62cb589b5abcd76de2159"
blockNumber
block number
example: "34092"
confirmations
confirmations
example: "6005998"
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
cumulativeGasUsed
gas
example: "122261"
from
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
gas
gas
example: "122261"
gasPrice
wei
example: "663046792267785498951364"
gasUsed
gas
example: "122261"
hash
transaction hash
example: "0x9c81f44c29ff0226f835cd0a8a2f2a7eca6db52a711f8211b566fd15d3e0e8d4"
input
input
example: "0x797af627d02e23b68e085092cd0d47d6cfb54be025f37b5989c0264398f534c08af7dea9"
isError
error
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
ok
"1"
error
nonce
nonce
example: "0"
timeStamp
timestamp
example: "1439232889"
to
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
transactionIndex
transaction index
example: "0"
txreceipt_status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok
value
wei
example: "663046792267785498951364"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: txlistinternal

txhash *gerekli

string (sorgu)

Transaction hash. Hash of contents of the transaction. A transcation hash or address hash is required.

address

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying accounts. An address hash or transaction hash is required.

sort

string (sorgu)

A string representing the order by block number direction. Defaults to ascending order. Available values: asc, desc. WARNING: Only available if 'address' is provided.

startblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the starting block number. WARNING: Only available if 'address' is provided.

endblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the ending block number. WARNING: Only available if 'address' is provided.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction. WARNING: Only available if 'address' is provided.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction. WARNING: Only available if 'address' is provided.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[InternalTransaction]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

InternalTransaction {

blockNumber
block number
example: "34092"
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
errCode
string
example: "Out of gas"
from
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
gas
gas
example: "122261"
gasUsed
gas
example: "122261"
input
input
example: "0x797af627d02e23b68e085092cd0d47d6cfb54be025f37b5989c0264398f534c08af7dea9"
isError
error
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
ok
"1"
rejected/cancelled
timeStamp
timestamp
example: "1439232889"
to
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
type
type
example: "create"
value
wei
example: "663046792267785498951364"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: tokentx

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying accounts.

contractaddress

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

sort

string (sorgu)

A string representing the order by block number direction. Defaults to ascending order. Available values: asc, desc

startblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the starting block number.

endblock

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the ending block number.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[TokenTransfer]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

TokenTransfer {

blockHash
block hash
example: "0xd3cabad6adab0b52eb632c386ea194036805713682c62cb589b5abcd76de2159"
blockNumber
block number
example: "34092"
confirmations
confirmations
example: "6005998"
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
cumulativeGasUsed
gas
example: "122261"
from
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
gas
gas
example: "122261"
gasPrice
wei
example: "663046792267785498951364"
gasUsed
gas
example: "122261"
hash
transaction hash
example: "0x9c81f44c29ff0226f835cd0a8a2f2a7eca6db52a711f8211b566fd15d3e0e8d4"
input
input
example: "0x797af627d02e23b68e085092cd0d47d6cfb54be025f37b5989c0264398f534c08af7dea9"
nonce
nonce
example: "0"
timeStamp
timestamp
example: "1439232889"
to
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
tokenDecimal
integer
example: "18"
tokenID
integer
example: "0"
tokenName
string
example: "Some Token Name"
tokenSymbol
string
example: "SYMBOL"
transactionIndex
transaction index
example: "0"
value
integer
example: "663046792267785498951364"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: tokenbalance

contractaddress *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying accounts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
integer
example: "135499"
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: tokenlist

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying accounts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[TokenBalance]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

TokenBalance {

balance
integer
example: "135499"
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
decimals
integer
example: "18"
name
string
example: "Some Token Name"
symbol
string
example: "SYMBOL"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getminedblocks

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying accounts.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Block]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Block {

blockNumber
block number
example: "34092"
timeStamp
timestamp
example: "1480072029"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: account

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: listaccounts

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Account]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Account {

address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
balance
wei
example: "663046792267785498951364"

}

Logs ?module=logs

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: logs

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getLogs

fromBlock *gerekli

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the starting block number. The use of 'latest' is also supported.

toBlock *gerekli

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the ending block number. The use of 'latest' is also supported.

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts. An address and/or topic{x} is required.

topic0 *gerekli

string (sorgu)

A string equal to the first topic. A topic{x} and/or address is required.

topic1

string (sorgu)

A string equal to the second topic. A topic{x} and/or address is required.

topic2

string (sorgu)

A string equal to the third topic. A topic{x} and/or address is required.

topic3

string (sorgu)

A string equal to the fourth topic. A topic{x} and/or address is required.

topic0_1_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic0 and topic1. Required if topic0 and topic1 is used. Available values: and, or

topic0_2_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic0 and topic2. Required if topic0 and topic2 is used. Available values: and, or

topic0_3_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic0 and topic3. Required if topic0 and topic3 is used. Available values: and, or

topic1_2_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic1 and topic2. Required if topic1 and topic2 is used. Available values: and, or

topic1_3_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic1 and topic3. Required if topic1 and topic3 is used. Available values: and, or

topic2_3_opr

string (sorgu)

A string representing the and|or operator for topic2 and topic3. Required if topic2 and topic3 is used. Available values: and, or

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Log]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Log {

address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
blockNumber
block number
example: "0x5c958"
data
data
example: "0x"
gasPrice
wei
example: "0xba43b7400"
gasUsed
gas
example: "0x10682"
logIndex
hexadecimal
example: "0x"
timeStamp
timestamp
example: "0x561d688c"
topics
topics
example: ["0xf63780e752c6a54a94fc52715dbc5518a3b4c3c2833d301a204226548a2a8545"]
transactionHash
transaction hash
example: "0x9c81f44c29ff0226f835cd0a8a2f2a7eca6db52a711f8211b566fd15d3e0e8d4"
transactionIndex
hexadecimal
example: "0x"

}

200

Token ?module=token

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: token

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getToken

contractaddress *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
Token
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Token {

cataloged
boolean
example: true
contractAddress
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
decimals
integer
example: "18"
name
string
example: "Some Token Name"
symbol
string
example: "SYMBOL"
totalSupply
integer
example: "1000000000"
type
token type
enum: ["ERC-20", "ERC-721"]
enum
interpretation
"ERC-20"
ERC-20 token standard
"ERC-721"
ERC-721 token standard

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: token

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getTokenHolders

contractaddress *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Token holder Detail]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Token holder Detail {

address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
value
value
example: "1000000000000000000"

}

200

Stats ?module=stats

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: stats

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: tokensupply

contractaddress *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
integer
example: "1000000000"
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: stats

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: ethsupplyexchange

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
integer
example: "101959776311500000000000000"
description: The total supply.
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: stats

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: ethsupply

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
integer
example: "101959776311500000000000000"
description: The total supply in Wei from DB.
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: stats

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: coinsupply

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

result
integer
example: 101959776.3115
description: The total supply from DB minus burnt number in coin dimension.

}

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: stats

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: coinprice

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
CoinPrice
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

CoinPrice {

coin_btc
coin_btc
example: "0.03161"
coin_btc_timestamp
timestamp
example: "1537234460"
coin_usd
coin_usd
example: "197.57"
coin_usd_timestamp
timestamp
example: "1537234460"

}

Block ?module=block

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: block

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getblockreward

blockno *gerekli

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the block number.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
BlockReward
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

BlockReward {

blockMiner
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
blockNumber
block number
example: "34092"
blockReward
block reward
example: "5003251945421042780"
timeStamp
timestamp
example: "1480072029"
uncleInclusionReward
null
uncles
null

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: block

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getblocknobytime

timestamp *gerekli

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the block timestamp (Unix timestamp in seconds).

closest *gerekli

string (sorgu)

Direction to find the closest block number to given timestamp. Available values: before/after.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
BlockNo
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

BlockNo {

blockNumber
block number
example: "34092"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: block

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: eth_block_number

id

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the json rpc request id.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful request

Result {

id
string
example: "1"
jsonrpc
string
example: "2.0"
result
string
example: "767969"

}

Contract ?module=contract

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: contract

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: listcontracts

page

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the page number to be used for pagination. 'offset' must be provided in conjunction.

offset

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the maximum number of records to return when paginating. 'page' must be provided in conjunction.

filter

string (sorgu)

verified|decompiled|unverified|not_decompiled|empty, or 1|2|3|4|5 respectively. This requests only contracts with that status.

not_decompiled_with_version

string (sorgu)

Ensures that none of the returned contracts were decompiled with the provided version. Ignored unless filtering for decompiled contracts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Contract]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Contract {

ABI
ABI
example: "[{ \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event\" }, { \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event2\" }, { \"type\":\"function\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\"}], \"name\":\"foo\", \"outputs\": [] }]"
Address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
ContractName
string
example: "Some name"
OptimizationUsed
optimization used
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
false
"1"
true

}

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: contract

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getabi

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
abi
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: contract

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getsourcecode

address *gerekli

string (sorgu)

A 160-bit code used for identifying contracts.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
array
[Contract]
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

Contract {

ABI
ABI
example: "[{ \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event\" }, { \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event2\" }, { \"type\":\"function\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\"}], \"name\":\"foo\", \"outputs\": [] }]"
Address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
ContractName
string
example: "Some name"
DecompiledSourceCode
contract decompiled source code
example: const name() = 'CryptoKitties' const GEN0_STARTING_PRICE() = 10^16 const GEN0_AUCTION_DURATION() = 86400 const GEN0_CREATION_LIMIT() = 45000 const symbol() = 'CK' const PROMO_CREATION_LIMIT() = 5000 def storage: ceoAddress is addr # mask(160, 0) at storage #0 cfoAddress is addr # mask(160, 0) at storage #1 stor1.768 is uint16 => uint256 # mask(256, 768) at storage #1 cooAddress is addr # mask(160, 0) at storage #2 stor2.0 is uint256 => uint256 # mask(256, 0) at storage #2 paused is uint8 # mask(8, 160) at storage #2 stor2.256 is uint256 => uint256 # mask(256, 256) at storage #2 stor3 is uint32 # ...<continues>
DecompilerVersion
decompiler version
example: decompiler.version
OptimizationUsed
optimization used
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
false
"1"
true
SourceCode
contract source code
example: "pragma solidity >0.4.24; contract Test { constructor() public { b = hex"12345678901234567890123456789012"; } event Event(uint indexed a, bytes32 b); event Event2(uint indexed a, bytes32 b); function foo(uint a) public { emit Event(a, b); } bytes32 b; }"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: contract

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: verify

addressHash *gerekli

string (sorgu)

The address of the contract.

name *gerekli

string (sorgu)

The name of the contract.

compilerVersion *gerekli

string (sorgu)

The compiler version for the contract.

optimization *gerekli

boolean (sorgu)

Whether or not compiler optimizations were enabled.

contractSourceCode *gerekli

string (sorgu)

The source code of the contract.

constructorArguments

string (sorgu)

The constructor argument data provided.

autodetectConstructorArguments

boolean (sorgu)

Whether or not automatically detect constructor argument.

evmVersion

string (sorgu)

The EVM version for the contract.

optimizationRuns

integer (sorgu)

The number of optimization runs used during compilation

library1Name

string (sorgu)

The name of the first library used.

library1Address

string (sorgu)

The address of the first library used.

library2Name

string (sorgu)

The name of the second library used.

library2Address

string (sorgu)

The address of the second library used.

library3Name

string (sorgu)

The name of the third library used.

library3Address

string (sorgu)

The address of the third library used.

library4Name

string (sorgu)

The name of the fourth library used.

library4Address

string (sorgu)

The address of the fourth library used.

library5Name

string (sorgu)

The name of the fourth library used.

library5Address

string (sorgu)

The address of the fourth library used.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Contract {

ABI
ABI
example: "[{ \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event\" }, { \"type\":\"event\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\",\"indexed\":true},{\"name\":\"b\",\"type\":\"bytes32\",\"indexed\":false}], \"name\":\"Event2\" }, { \"type\":\"function\", \"inputs\": [{\"name\":\"a\",\"type\":\"uint256\"}], \"name\":\"foo\", \"outputs\": [] }]"
Address
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
ContractName
string
example: "Some name"
OptimizationUsed
optimization used
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
false
"1"
true

}

200

Transaction ?module=transaction

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: transaction

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: gettxinfo

txhash *gerekli

string (sorgu)

Transaction hash. Hash of contents of the transaction.

index

integer (sorgu)

A nonnegative integer that represents the log index to be used for pagination.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
TransactionInfo
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

TransactionInfo {

blockNumber
block number
example: "34092"
confirmations
confirmations
example: "6005998"
from
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
gasLimit
wei
example: "663046792267785498951364"
gasPrice
wei
example: "663046792267785498951364"
gasUsed
gas
example: "122261"
hash
transaction hash
example: "0x9c81f44c29ff0226f835cd0a8a2f2a7eca6db52a711f8211b566fd15d3e0e8d4"
input
input
example: "0x797af627d02e23b68e085092cd0d47d6cfb54be025f37b5989c0264398f534c08af7dea9"
logs
array
[Log Detail]
revertReason
revert_reason
example: "No credit of that type"
success
boolean
example: true
timeStamp
timestamp
example: "1439232889"
to
address hash
example: "0x95426f2bc716022fcf1def006dbc4bb81f5b5164"
value
wei
example: "663046792267785498951364"

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: transaction

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: gettxreceiptstatus

txhash *gerekli

string (sorgu)

Transaction hash. Hash of contents of the transaction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
TransactionReceiptStatus
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

TransactionReceiptStatus {

status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
fail
"1"
pass

}

200

Parametreler

İsim

Açıklama

Modül *gerekli

metin (sorgu)

Modülün ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: transaction

Eylem *gerekli

metin (sorgu)

Eylemin ismine sahip çağrılacak metin.

Şuna ayarlanmalıdır: getstatus

txhash *gerekli

string (sorgu)

Transaction hash. Hash of contents of the transaction.

Curl

İstek URL

Sunucu Yanıtı

Kod

Detaylar

Yanıt Gövdesi


Yanıtlar

Kod

Açıklama
200
successful operation

Result {

message
string
example: "OK"
result
TransactionStatus
status
status
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
error
"1"
ok

}

TransactionStatus {

errDescription
string
example: "Out of gas"
isError
isError
enum: ["0", "1"]
enum
interpretation
"0"
pass
"1"
error

}

200